EHEDG Committees
[Translate to Romanian:]
 

Organisme si Comitete

Principalele organisme ale EHEDG sunt Consiliul Asociatiei, Consiliul Consultativ, Adunarea Generala si Comitetul Executiv.

Consiliul Asociatiei

Consiliul Asociatiei cuprinde cel putin trei membri, care sunt alesi de Adunarea Generala pentru maximum trei (3) ani si care sunt eligibili pentru realegere pentru maximum  doua (2) mandate. Membrii sunt Presedintele care reprezinta in mod oficial EHEDG, Vice-Presedintele, Secretarul si Trezorier, in timp ce o persoana poate indeplini simultan ultimele doua pozitii.

Consiliul Asociatiei este insarcinat cu conducerea asociatiei, precum si cu implementarea deciziilor sale si membrii lui reprezinta EHEDG relatiile cu partenerii.

Consiliul Asociatiei de la 01/2018:

Presedintele EHEDG
Ludvig Josefsberg

Vice Presedintele EHEDG
Dr. Patrick Wouters

Trezorier si Secretarul EHEDG
Piet Steenaard

Consiliul Consultativ

Consiliul Consultativ este format din Presedinte si reprezentantii companiilor membre ale EHEDG, de preferat doi de la producatorii de alimente, doi de la producatorii de echipamente,doi de la furnizorii de servicii si companii ingineresti, in total sapte(7) membrii in Consiliu.

Membrii Consiliului Consultativ sunt alesi de Adunarea Generala pentru un mandat de 3 ani si pot fi realesi pentru inca un mandat. Consiliul Consultativ ofera sfatul cu privire la:

  • Misiune,viziune si strategie
  • Programul anual si buget
  • Desemnarea Comitetului Executiv.

Comitetul Consultativ se intruneste cel putin o data pe an.Presedintele ofera Consiliului Consultativ informatii relevante pentru recenzie.

Consiliul Consultativ de la 01/2018:

Matilda Freund
Mondelez, Switzerland

Hugo Piguet
Nestlé, Switzerland

Holger Schmidt
ABB, Germany

Ulf Thiessen
GEA Tuchenhagen, Germany

Hein Timmerman
Diversey, Belgium

Paul Wirtz
Tetra Pak, Sweden

Adunarea Generala

Adunarea Generala este formata din toate companiile si institutiile membre ale EHEDG, cu exceptia membrilor individuali.

Singurul rol al Adunarii Generale este de a alege Presedintele,Vice Presedintele, Secretarul, Trezorierul si membrii Consiliului Consultativ. Adunarea se face la fiecare trei (3) ani.

Comitetul Executiv

Comitetul Executiv este format din membrii Consiliului Asociatiei, impreuna cu presedintii si co-presedintii ai subcomitetelor. Presedintii si co-prededintii subcomitetelor sunt desemnati de Consiliul Asociatiei la propunerea presedintelui pentru un mandat de trei (3) ani si pot fi renumiti de inca doua ori. EHEDG formeaza sectoare regionale si grupuri de lucru, care sunt conduse de liderii subcomitetelor.

from left to right:
Piet Steenaard, Huub Lelieveld, Peter Golz, Ludvig Josefsberg, Tracy Schonrock, Knuth Lorenzen, Patrick Wouters, Andrés Pascual
Missing: Karel Mager, Michael Evers, Karl-Heinz Bahr

Membrii Comitetului Executiv  EHEDG (PDF).

Orice membru EHEDG poate desemna candidati pentru Comitetul Executiv. Rolul Comitetului Executiv este:

  • Elaborarea unei strategii pentru EHEDG cu privire la bugetul anual, taxele si planurile
  • Aprobarea sigura de Consiliul Asociatiei
  • Punerea in aplicare a planurilor
  • Aprobarea si sprijinirea programelor subcomitetelor
  • Gestionarea operatiunile zilnice prin secretariatul EHEDG
  • Organizarea alegerilor
  • Comunicarea deciziilor importante, evolutiilor si realizarilor membrilor.

Presedintele si vicepresedintele, impreuna cu trezorierul, sustinut de Secretariatul EHEDG, actioneaza in numele Comitetului Executiv privind gestionarea operationala a organizatiei.

Pentru detalii, va rugam sa consultati  Regulamentele, Regulamentul Intern and Codul de Conduita EHEDG (PDF) si Organigrama.